Menü Kapat Sepet Sepet

Gizlilik Politikası

www.theartofbeingme.com.tr olarak gizliliğinize büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda bilgilerinizin gizliliğini korumak, yetkisiz kullanımı ve 3. kişilere ifşasını önlemek adına gerekli idari ve teknik tedbirleri alıyor ve denetimler yapıyor/yaptırıyoruz. www.theartofbeingme.com.tr tarafından toplanan, işlenen, aktarılan ve saklanan verilerinize ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan düzenlemelere uyumlu bir şekilde hazırlanan Gizlilik Politikası ile hangi verileri neden ve nasıl topladığımız, ne şekilde sakladığımız hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

A. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi Ve Aktarılması
www.theartofbeingme.com.tr, müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek, mesafeli satış sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmek amaçlarıyla müşterilerine ait bazı kişisel verileri toplayabilmektedir. Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu kapsamda internet sitesine verilen bilgiler (ad, soyad, adres vb.), internet sitemizi ve mobil uygulamamızı ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar, konum verisi vb.) gibi veriler toplanmakta ve işlenmektedir. Bu bilgiler, gizlilik politikamız çerçevesinde müşterilere daha iyi hizmet verebilmek, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, faaliyetlerini geliştirebilmek, kalite ve hizmet standartlarını yükseltmek, reklam, promosyon vb. amaçlarla kamu tüzel kişileri ve işbirliği yaptığımız gerçek/tüzel kişiler ile paylaşılmaktadır. www.theartofbeingme.com.tr tarafından 3. kişilere yapılan aktarımlar veri güvenliğine ilişkin yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Kişisel Verilerinizin; hangi yöntemlerle toplanacağı, kim tarafından hangi amaçlarla işleneceği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşılacağı, veri toplamanın hukuki sebebi, saklama ve imha politikaları ile kişisel verilerin işlenmesi kapsamında sahip olduğunuz haklara ilişkin daha ayrıntılı bilgiye KVKK Aydınlatma Metni’ni okuyarak ulaşabilirsiniz. Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için müşterilerimizin www.theartofbeingme.com.tr ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Bu sebeple verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde verilerinizi güncellemenizi rica ederiz. www.theartofbeingme.com.tr olarak beyan edilen verilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Müşterinin üyelik adresi ve şifresinin üçüncü bir kişi tarafından biliniyor ve üyeliğin kullanılıyor olmasından dolayı  www.theartofbeingme.com.tr sorumlu değildir. www.theartofbeingme.com.tr, reklam, promosyon vb. içerikli ticari elektronik iletileri müşterilerine yalnızca açık rızalarının varlığı halinde gönderebilir. Müşteri her zaman ticari elektronik ileti almak istemediğine ilişkin ret beyanında bulunabilir. Müşterinin bu yönde bir talepte bulunması halinde www.theartofbeingme.com.tr, talebin kendisine ulaşmasını takip eden üç iş günü içinde müşteriye ticari elektronik ileti göndermeyi durduracaktır. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileri müşterilerimizin güvenliğini en üst düzeyde tutmak amacıyla www.theartofbeingme.com.tr sunucularında tutulmamaktadır. Kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kuruluşlarca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı bilgileri www.theartofbeingme.com.tr tarafından görülmez ve kaydedilmez.


B. Veri Güvenliği
www.theartofbeingme.com.tr olarak toplanan verilerinizin, veri sahibinin açık rızası veya kanuna uygunluk olmaksızın faaliyetlerimiz dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmadığı, kopyalanmadığı, çoğaltılmadığı, satılmadığı, saklanmadığı, üçüncü şahıslarla paylaşılmadığını beyan ve taahhüt ederiz. www.theartofbeingme.com.tr tarafından verilerinizin paylaşıldığı 3. kişiler de verilerinizi korumakla yükümlüdür. 3. kişiler bu yükümlülüklerini kendi veri koruma ve gizlilik politikaları kapsamında gerçekleştirmektedirler. C. İstek ve Sorularınız www.theartofbeingme.com.tr tarafından toplanan kişisel verileriniz işleme amacının ortadan kalkması ve kanuni saklama süresinin dolmasının ardından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bununla birlikte veri sahibi olarak istediğiniz zaman size ait verilerin silinmesini talep edebilir, işlenmesine ilişkin verdiğiniz açık rızayı geri alabilir, verilerinizin saklanma ve kullanım alanlarına ilişkin sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. Bunların dışında Gizlilik Politikası ile ilgili soru veya endişeleriniz için www.theartofbeingme.com.tr ile her zaman iletişim kurabilirsiniz. www.theartofbeingme.com.tr yasal düzenlemeler ve politikası gereği, Gizlilik Politikası’nda değişiklik, ekleme ve güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik, ekleme ve güncellemeleri yansıtan yeni Gizlilik Politikası ile ilgili kişilere internet sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi : www.theartofbeingme.com.tr E-Posta Adresi : info@theartofbeingme.com.tr